Konzultace a analýzy - Auditorská činnost

Poskytujeme odborné technické a ekonomické konzultace v oblasti komunikačních technologií. Provádíme jednorázové i dlouhodobé analýzy např. za účelem nasazení nového řešení či zmapování stavu ICT ve společnosti.

Uzavřením dlouhodobých kontraktů naši klienti získávají odborné know-how celého specializovaného týmu. Mezi hlavní formy prováděných analýz patří:

 • posouzení stavu IT a TELCO ve společnosti a doporučení strategie rozvoje
 • zpracování dokumentace současného stavu ICT
 • identifikace obchodních případů u zákazníka či skupiny zákazníků (odborné studie)
 • zpracování záměrů technických staveb včetně odhadu časové a finanční náročnosti
 • zpracování zadání pro výběrové řízení vč. asistence při vyhodnocování
 • návrh technických řešení dle zadání - Design a implementace
 • posouzení přínosů jednotlivých řešení a jejich ekonomické dopady
 • analýzy síťového provozu a řešení technických problémů (např. pomalé odezvy, konvergence sítí, apod.)
 • zmapování topologie sítě a provozovaných zařízení


Kromě vlastních odborných analýz, návrhů a implementací řešení provádíme také auditorskou činnost. Audit je nejvyšším stupněm analýzy jehož výsledkem je komplexní situační studie. Společnost Acclip provádí auditování ve dvou oblastech:


Bezpečnostní audit


Zpracování auditu bezpečnostních rizik se typicky skládá z následujících bodů:

 • posouzení architektury infrastruktury
 • ověření používaných verzí software a aplikace bezpečnostních záplat
 • testování zranitelnosti jednotlivých komponent
 • celkové posouzení zranitelnosti systémů
 • doporučená nápravná opatřeníAktuality

19.9.2010 - Hledáme posilu do našeho týmu

Přijímáme CV uchazečů na pozici Systémový inženýr.

více

10.3.2010 - Nový software pro správu Maintenance kontraktů

Byla uvolněna komerční verze software pro komplexní správu Maintenance kontraktů na bázi hardware Cisco.

více

1.1.2010 - Změna kontaktních údajů

Nová adresa kanceláří a telefonní čísla

více

archív


Kontakt

Acclip, s. r. o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

e-mail: info@acclip.cz

tel.: +420 234 065 100
fax: +420 226 015 884

kompletní kontaktní informace