Projektování a inženýring ICT

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností v oblasti telekomunikací, dispečerské řídící techniky a datových sítí zejména v segmentu elektroenergetiky - v rozvodnách a transformovnách všech napěťových úrovní a v elektrárnách České republiky, které dokonale známe, dále pak v administrativních budovách. Projektujeme liniové stavby telekomunikačních (optických) sítí.

Všechny tyto činnosti jsou prováděny autorizovanými projektanty s mnohaletou praktickou zkušeností a znalostí prostředí elektroenergetiky a rozsáhlou orientací v oboru. Máme za sebou desítky úspěšně realizovaných projektů pro přední tuzemské podniky a instituce, z nichž některé uvádíme v přehledu referenčních zakázek.

Výkresová část projektové dokumentace je zpracovávána pomocí software AutoCad, textová část dokumentace je zpracovávána ve formátu MS Office a harmonogramy stavby jsou standardně zpracovávány v MS Project. Projektovou dokumentaci předáváme jak v tištěné tak i digitální podobě dle požadavků objednatele.


Mezi hlavní činnosti patří:

 • vypracování technicko-ekonomických záměrů staveb a odborné pomoci
 • vypracování projektové dokumentace studií staveb a zadání staveb
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele, vypracování poptávkových dokumentů, komplexní vyhodnocení nabídek dodavatelů
 • zajištění veřejnoprávního projednání projektu s úřady státní správy, občanskými sdruženími i jednotlivými fyzickými či právnickými osobami
 • vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (projekt stavby) včetně rozpočtových nákladů
 • zpracování nabídkových propočtů, cenových kalkulací, ekonomických a finančních analýz projektů
 • vypracování harmonogramů postupů výstavby
 • zajišťování a ověřování podkladů stávajícího stavu
 • vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zakreslování stávajícího stavu, digitalizace dokumentace včetně doplnění stávající dokumentace zařízení
 • poradenská a konzultační činnost
 • zabezpečení výkonu inženýrské činnosti při přípravě a realizaci investičních staveb v oblasti energetiky
 • činnost generálního projektanta, autorský dozor po dobu výstavby autorizovanými osobamiAktuality

19.9.2010 - Hledáme posilu do našeho týmu

Přijímáme CV uchazečů na pozici Systémový inženýr.

více

10.3.2010 - Nový software pro správu Maintenance kontraktů

Byla uvolněna komerční verze software pro komplexní správu Maintenance kontraktů na bázi hardware Cisco.

více

1.1.2010 - Změna kontaktních údajů

Nová adresa kanceláří a telefonní čísla

více

archív


Kontakt

Acclip, s. r. o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10

e-mail: info@acclip.cz

tel.: +420 234 065 100
fax: +420 226 015 884

kompletní kontaktní informace